26/01/2021 10:58

Mały ZUS plus do 1 lutego dla drobnej przedsiębiorczości

Mięsny Zakątek

Blisko 300 tys. osób w całym kraju zgłosiło się już do małego ZUS plus. W województwie podlaskim korzysta z tego uprawienia aktualnie ponad 7,5 tys. niedużych przedsiębiorców. Są oni uprawnieni do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Właściciele firm, którzy chcą korzystać z małego ZUS plus i spełniają warunki, powinni zgłosić się do ulgi maksymalnie do 1 lutego.

- Do małego ZUS plus można się zgłaszać od początku roku. Ulga uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Nie dotyczy ona jednak składki zdrowotnej. Co ważne osoba, która korzystała z małego ZUS plus w 2020 r. i nadal spełnia warunki w 2021 r. nie musi ponownie zgłaszać się do ulgi.- informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Dla kogo Mały ZUS plus

Przypomina, że Mały ZUS plus adresowany jest do przedsiębiorcy, którego przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi skorzysta tylko osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

Jakie dokumenty i kiedy trzeba złożyć

Na małym ZUS plus można być maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. Przedsiębiorca, który chce korzystać z małego ZUS plus i spełnia warunki, powinien zgłosić się do ulgi maksymalnie do 1 lutego 2021 r. Można to zrobić składając w ZUS odpowiednie dokumenty: ZUS ZWUA - wyrejestrowanie z dotychczasowym kodem ubezpieczeni,) oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem właściwym dla małego ZUS plus: 05 90 albo 05 92.

Dodatkowo każdy korzystający z małego ZUS plus w 2021 r. musi złożyć dokumenty rozliczeniowe ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II z kompletem ZUS DRA za styczeń 2021 r. (do 10 lub 15 lutego) lub pierwszy miesiąc, w którym wznowił/rozpoczął na nowo działalność prowadzoną w 2020 r. (w terminie do 10 albo 15 dnia następnego miesiąca) z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak wyliczyć podstawę wymiaru składki

- Warto pamiętać, że kwota składek przy małym ZUS plus zależy od dochodu. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku. Nie zmienił się za to sposób obliczania minimalnej i maksymalnej podstawy wymiaru składek. Podstawa wymiaru składek nadal będzie musiała się mieścić pomiędzy 30 proc. minimalnego wynagrodzenia krajowego a 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia - czyli między 840 a 3155,40 zł w 2021 roku. Warto skorzystać z kalkulatora, który znajduje się na stronie eskladka.plwyjaśnia rzeczniczka.

Kto nie skorzysta z Małego ZUS plus

Z małego ZUS plus nie mogą skorzystać firmy, które rozliczają się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT oraz te, które prowadzą także inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej). Z ulgi nie skorzysta także osoba, która wykonuje dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robiła dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Ulga nie jest przeznaczona dla osób, które dopiero założyły swoją działalność. One mogą skorzystać z innych możliwości. Najpierw 6-miesięczna „ulga na start”, a następnie dwa lata „preferencyjnych składek” opłacanych od podstawy równej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Wszystkie te ulgi są dobrowolne.

Katarzyna Krupicka
regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego